SupportSupport

Kundsupport

Ring telefonsupport för kunder

031-7095630

Mån - Fre: 08.00 - 18.00
Lör - Sön: Stängt

Du kan alltid maila oss!

support@gasystem.se

Skriv ditt kundnummer eller företagsnamn i ämnesraden så att vi kan handlägga ditt ärende snabbare.

Nyhetsbrev November 2018

Postad 17 december 2018 i Nyheter

Hej

Då går vi in i en svalare period efter sommarens värme, vad som däremot inte är svalt är området IT säkerhet. Här kan brist på säkerhet kosta stora summor för företagen framöver. Det är viktigt att se över den tekniska utrusningen, ha rätt programvara samt att alla blir medvetna om hur man ska agera utifrån den hotbild som finns. Förändringar av användarnas beteende blir allt viktigare och ett stöd i detta är en väl genomtänkt IT policy samt utbildning. Hela processen kring säkerhetsanalys och åtgärder kan vi hjälpa till med.
Vi etablerar också ett nytt område i vår verksamhet, det handlar om att kunna leverera projektledare, stöd i verksamhetsutveckling och förändringsledning. Se några vanliga exempel nedan där vi gärna tar en dialog kring samarbete framöver.

Göran Behmer, VD
GA System AB

Står du inför en förändring av något slag i din verksamhet?
Det kan vara nytt IT system som implementerats men inte fullt ut nått den potential som förväntades. Det kan bero på flera saker.

  • Fokus har i huvudsak varit på den tekniska  lösningen av installationen. Den del som fokuserar på de mänskliga aspekterna av en förändring har gjorts till liten del eller  inte alls. Detta medför att man har liten eller ingen förståelse för varför en förändring är nödvändig för företaget och individen.
  • Kravspecifikationen  inför upphandlingen har inte varit komplett alternativt att effekterna av de skillnader som identifierats mellan lösning och behov, ej fullt ut analyserats. En sak är säker att en standardlösning alltid driver förändringar i arbetssätt i någon omfattning.

Vad kan vi på GA System bistå med?
Kravställning inför upphandling
Vår erfarenhet visar att det är viktigt att vi är med tidigt, redan inför upphandlingen för att  få med rätt kravställning när det gäller det rent IT tekniska. En möjlighet är också att vi är delaktiga i den funktionella kravställningen samt kartlägga om systemet driver en mindre alternativt större förändring av arbetssätt och organisation. Här kan vi även granska att leverantören lever upp till förutsättningar som kommunicerats utifrån er kravställning.

Förändringsledning
Vi erbjuder förändringsledning med etablerade och väl beprövade metoder för att säkra upp att projektet når sina mål och att förväntade effekter i verksamheten uppnås. Här behöver man förstå hur stor del av projektets framgång som är beroende av att varje individ också anpassar sig och sitt beteende. Viktigt att också bilda sig en uppfattning om hur stor del av projektets framgång som uteblir om vi inte stödjer förändringsarbetet.

Problemanalys
Oavsett pågående projekt eller inte, så kan det ibland behövas oberoende hjälp utifrån för att kartlägga problem och därmed också nya möjligheter. Detta gör vi genom att väl definiera och sätta ord på problem och att titta på de grundläggande orsakerna, när detta väl är gjort är det lätt att se vilka förändringsmål som behöver sättas och göra en plan för genomförande.A

DROPBOX FOR BUSINESS

Ni vet väl att Dropbox Business helt kan ersätta er traditionella filserver? Den ger er tillgång till företagets filer överallt och på samtliga typer av plattformar. Inbyggt finns stor säkerhet och finurliga funktioner som hjälper Er i det dagliga arbetet. Kontakta oss gärna om Ni vill veta mer.

Till toppen